mars 2020

Salto Project / 2020 / mars
  • All
  • Èvénements
  • Projets Intellectuels

Il progetto europeo SALTO – Social Action for Life quality training and Tools – nasce dalla necessità di adeguare la professionalità di operatori sociali e assistenti che intervengono nella cura e nel sostegno a persone anziane e / o con disabilità, in particolare con Alzheimer, disturbi dello spettro autistico o disturbi psichiatrici. Il progetto nel suo complesso riflette una reale volontà di promuovere la cultura dell'animazione sociale e delle tecniche...

The European project SALTO - Social Action for Life quality training and Tools - is based on the essential adaptation of social and healthcare workers for the care and support of elderly and/or disabled people, and in particular those with Alzheimer's disease, Autism Spectrum Disorders or psychiatric disorders. The project as a whole reflects a real desire to promote both the culture of social animation and non-drug support techniques by...

"Animation sociale" (fr), "Animación social" (sp), "Animazione sociale" (it) termino berri bat da, eguneroko hizkuntza profesionalaren parte bihurtu dena, animazioko artikuluek eta gizarte-laneko aldizkariek erakusten duten bezala. Dokumentu honek gizarte-animazioaren gaiari buruzko formakuntza-eduki bat gauzatzeko lehen proposamena aurkezten du, gutxienez 150 ordukoa, bai eta sektore bakoitzaren beharrak asetzeko diseinatutako moduluetan oinarritutako formatu bat. Formakuntza-liburuxka honek zeharkako ikuspegia ematen dio gizarte-animazioari, terapia instituzionalaren elementu gisa, eta ez adinekoentzako eta/edo desgaituentzako arreta-...

SALTO —Social Action for Life Quality Training and Tools— proiektuak honako hau du oinarri: mendekotasun egoeran dauden adinekoei eta dibertsitate funtzionala duten pertsonei —batez ere Alzheimerren gaixotasuna, autismoaren espektroko nahasmenduak edo nahasmendu psikiatrikoak dituztenei— laguntzen dieten profesional sozio-sanitarioen beharrezko egokitzapena eta prestakuntza. Proiektuak, bere osotasunean, animazio sozialaren kultura eta laguntza teknika ezfarmakologikoak sustatzeko asmoa du. Izan ere, bi elementu horiek erabakigarritzat hartzen ditu mendekotasuna eta/edo desgaitasuna duten pertsonen bizi kalitatea...