Priručnik za socijalnu animaciju

Europski projekt SALTO – Socijalna akcija za obuku i alate za kvalitetu života – temelji se na temeljnoj prilagodbi socijalnih i zdravstvenih radnika na brigu i podršku starijim i / ili osobama s teškoćama, a posebno onima koji boluju od Alzheimerove bolesti, poremećaja spektra autizma ili mentalnih oštećenja.
Projekt u cjelini odražava stvarnu želju za promicanjem kulture društvene animacije i tehnika podrške bez farmakoterapije, pozicionirajući ih kao odlučujuće elemente za kvalitetu života starijih osoba i osoba s teškoćama. Da bi se to postiglo, projekt SALTO usredotočen je na razvoj alata koji kombiniraju profesionalne prakse, teorijske doprinose i promicanje inovativnih iskustava.
Obavljeni rad omogućio je: svim ključnim djelatnicima u sektoru pružiti popis praksi u svim zemljama sudionicama; kreirati tjedni modul tečaj za društvenu animaciju i, na kraju; sastaviti ovaj praktični vodič s ciljem isticanja najvažnijih iskustava, koncepata, tehnika i radnji.
Ovaj „Tehnički vodič za socijalnu animaciju“ prirodno će nadopuniti prethodno dodijeljeni trening. Zamišljen je da bude dostupan svima.
Projekt SALTO, pod vodstvom ETCHARRY-a, organizacije za socijalni rad uključene u srce profesionalnih mreža u Landesu Pyrénées:

  • CAMINANTE, udruga koja upravlja raznim zdravstvenim i socijalnim ustanovama u toj istoj regiji (Francuska);
  • L’AAPAVA, koja upravlja dvama ustanovama za starije osobe u Baskiji (Francuska);
  • CEFAL, organizacija za stručno osposobljavanje sa sjedištem u Bologni (Italija);
  • Odjel za obrazovne studije Sveučilišta u Bologni (Italija);
  • C’ENTRO, organizacija koja koordinira brojne društvene organizacije u Venetu (Italija);
  • Zaklada MATIA, sa svojim društveno-istraživačkim laboratorijem, koja je razvila vlastiti model skrbi i podrške (Španjolska);
  • CIFP Innovación Social, specijaliziran za obuku iz socijalne animacije (Španjolska);
  • VILA MARIA, dom socijalne skrbi za odrasle osobe s mentalnim oštećenjem u Puli (Hrvatska);
  • DIOPTER, organizacija za strukovno osposobljavanje odraslih u Puli (Hrvatska).


Licence: CC BY-NC-SA

Licence: CC BY-NC-SA